Şah SV îşi propune dezvoltarea şi promovarea şahului pe plan local.

În prezent şahul este un fenomen la nivel mondial, considerat drept sport, artă și știință, devenind cel mai popular joc al minții din lume, cu o istorie de peste 1300 de ani. Acesta este un joc universal, în care nu există bariere de vârstă, sex, rasă, naționalitate sau dizabilități.

Abilitățile dezvoltate în jocul de șah ajută adulții să-și îmbunătățească calitatea deciziilor în viața de zi cu zi, să dezvolte planuri și strategii și să respecte reguli.

Educarea copiilor prin șah va avea rezultate pe termen lung în dezvoltarea inteligenței, în îmbunătățirea încrederii în forțele proprii, în creșterea ratei de absolvire a examenelor și în dezvoltarea spiritului civic.